Luk siden

Værdigrundlag

AtmosfæreEn god stemning i et trygt og hjemligt miljø. Nærværende og omsorgsfuldt skaber vi rammer og vilkår for trivsel og udvikling med udgangspunkt i nedenstående.
RespektVærdighed og ansvar udtrykt gennem kommunikation, handlinger og samvær.
ÅbenhedBaserer vi på tillid og ærlighed i forhold til:
  • Informationer internt og eksternt
  • Dialog
  • Imødekommenhed
  • Hjælp til selvhjælp
  • Den enkeltes medbestemmelse
  • Samarbejde internt og eksternt
UdviklingAt krisecentrets tilbud og aktiviteter til stadighed evalueres med mulighed for forandring og forankring.
FællesskabI et nærværende, omsorgsfuldt og værdigt samvær at give plads til forskellighed.
KvalitetEngagement, ansvarlighed og nytænkning i ord og handling.