Luk siden

Personale

  • 1 daglig leder
  • 3 pædagoger
  • 1 socialrådgiver
  • 1 ernærings- og sundhedsmedarbejder
  • 1 pedel
  • Ca 45 frivillige


Personalet dækker hverdage fra kl. 8.00 til 20.00 og i weekenden fra 9.00-17.00.
De frivillige dækker hverdage fra kl. 19.00-08.00 og weekender fra kl. 17.00 - 09.00.