Luk siden

Vi kan tilbyde

Beskyttende omgivelserUdflytning
 • Anonymitet
 • Sikrede adgangsforhold
 • Tavshedspligt
 • Samarbejde med politi og kommune
 • Kontrol ved personlige og telefoniske henvendelser
 • Råd og vejledning om overtagelse af ny bolig
 • Råd og vejledning om fremtidige hjælpeinstanser
 • Samarbejde med skole og daginstitutioner
Råd og vejledningDine børn
 • Du får tildelt en kontaktpersoner
 • Individuelle samtaler efter behov
 • Hjælp til afklaring af f.eks. boligforhold, etableringshjælp, adresseændring, økonomi, børnetilskud, enkeltydelser m.m.
 • Skilsmisse/separation
 • Forældremyndighed
 • Samvær
 • Polititilhold
 • Opholdstilladelse
 • Psykologhjælp
 • Retshjælp
 • Børnenes situation
 • Støtte til strukturering af hverdagen
 • Afdækning af netværk
 • Trygge og stabile rammer
 • Deres egen kontaktperson
 • Pædagogisk støtte
 • Mor/barn samtaler
 • Samarbejde med skole og daginstitution
 • Mulighed for at bearbejde følelser
 • Samtaler med pædagog
 • Støtte op om iværksatte foranstaltninger
 • Støtte til samarbejde med skole og daginstitution
 • Støtte til bevarelse af relationer